Restauratie

Wat als hobby begon, vormt intussen een steeds belangrijker onderdeel van mijn werk: de restauratie van beschadigde (mozaïek)kunstwerken. Het blijft fascinerend om als verloren beschouwde kunst weer nieuw of soms een heel ander leven in te blazen. Vaak krijgt het kunstwerk een prominentere plek in de openbare ruimte toebedeeld dan daarvoor. Ook geeft gerestaureerde kunst de omgeving, een gebouw of specifieke ruimte soms een nieuwe of andere functie. Dat is nog eens eer van je werk!

Het Hapse Mozaiek (1968)

Henny Visch

Op 30 september 1968 wordt het nieuwe gemeentehuis van Haps feestelijk geopend. Het is Sint Nicolaas zelf die het mozaïek, dat bevestigd is aan de buitenmuur naast de hoofdingang van het gebouw, namens de bevolking aan de gemeente Haps schenkt.

Kunstenares Henny Visch krijgt de opdracht om een kunstwerk te maken waarin drie mogelijke betekenissen van het woord Haps verbeeld worden. Zodoende beeldt zij een Hoeve (Hap) af, water (appa) en hop (Hops), het veel voorkomende gewas aldaar. We zien dan ook van links naar rechts water, boerenschuren en een hopplant.

Na sloop van het gemeentehuis ging het mozaiek verloren. Althans, dat dacht men. Vele jaren later is het zwaar beschadigd teruggevonden. Er kwam een actie op gang om het mozaiek in oude glorie te herstellen.

Hidden Garden

Net buiten het joodse dorp in Museumpark Orientalis in Heilig Land stichting ligt de hidden garden. Deze tuin staat in het teken van een vers uit het Bijbelboek Deuteronomium, waarin zeven landbouwproducten worden genoemd die belangrijk waren voor het joodse volk: tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelbomen, olijven en honing (Deut. 8:8). Verder liggen er zes rotsen uit verschillende streken van Israël, die zo zijn neergelegd dat ze symbool staan voor de zes punten van de davidsster.

De tuin is de inzending van Israel voor de Floriade in Venlo en later geschonken aan het museum. Bij het verwijderen in Venlo werden de mozaieken zwaar beschadigd. Atelier Rasecht werd gevraagd om de mozaieken te herstellen. Zij schakelde hierbij de hulp in van Jeanine Gerlofsma van De Mozaiekkamer. Op 11 mei 2014 werd de Hidden Garden in Museumpark Orientalis officieel geopend.

Kunstwerk van Afferden

Dit 253 cm hoge en 98 cm brede kunstwerk, voorstellend een stralende bloem waar een gezin naar opkijkt is, na jarenlang buiten op de gevel van het Groene Kruisgebouw en later gemeenschapshuis Iedershuus te hebben gehangen, na 12 jaar in zwaar beschadigde toestand van zolder gehaald. Een sponsoractie opgezet door een zeer actief en gedreven dorpslid heeft ertoe geleid dat Atelier Rasecht en Jeanine Gerlofsma van De Mozaiekkamer het kunstwerk in oude luister hebben kunnen restaureren. Het heeft nu een fantastische, permanente plek aan de gevel van de H. Cosmas en Damianus Kerk van Afferden (L) gekregen.